MCK Bełchatów - samorządowa jednostka kultury, koncerty, spektakle, wystawy.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Festiwal filmowy „Nakręceni”

Dziękujemy wszystkim twórcom, którzy nadesłali swoje filmy na VIII Festiwal Filmowy NAKRĘCENI" za rekordową ilość oraz bardzo wysoką jakość zgłoszonych dzieł.
Dziękujemy także widzom biorącym udział w pokazach konkursowych i zapraszamy na pokazy pofestiwalowe, których kalendarz zostanie wkrótce ogłoszony.
Informujemy, że w związku z wyjątkową sytuacją otrzymania przez 3 filmy tej samej liczby głosów w głosowaniu publiczności, organizator postanowił nie przyznawać Nagrody Publiczności. Twórcy docenionych przez publiczność filmów:
 
„44” scen. i reż.: Aleksandra Górecka, zdj.: Miłosz Kokociński (Warszawa)
„LAMENT PARANOIKA” scen., reż, zdj.: Dariusz Kocurek (Katowice)
„WSTOMPIENIE” scen. i reż.: Marcin Banoch i Szymon Smarzoch, zdj.: Marcin Banoch (Świętochłowice)
 
otrzymają drogą pocztową pamiątkowe dyplomy.
 
Z twórcami filmów nagrodzonych oraz wyróżnionych skontaktujemy się wkrótce drogą e-mailową.
 
 

WERDYKT JURY VIII FESTIWALU FILMOWEGO „NAKRĘCENI”

 

W dniach 21 i 22 listopada bieżącego roku odbyły się w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie pokazy konkursowe VIII Festiwalu Filmowego „NAKRĘCENI”.

Do konkursu zgłoszono 53 filmy zrealizowane przez amatorów, twórców niezależnych i profesjonalistów (studentów szkół filmowych), należące do różnych gatunków: filmy animowane, eksperymentalne, dokumentalne i fabularne.

 

Jury Festiwalu, w składzie:

Józef Romasz – operator i reżyser filmowy, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi,

Krzysztof Jajko – kulturoznawca i filmoznawca,

Jacek Schmidt – scenarzysta, reżyser i producent filmowy,

po zapoznaniu się z dziełami biorącymi udział w konkursie festiwalowym i analitycznej dyskusji, zdecydowało jednomyślnie o następującym podziale nagród VIII Festiwalu Filmowego „NAKRĘCENI”:

 

GRAND PRIX  - „VANITAS” scen. i reż. : Kamila Grzybowska-Sosnowska i Mirosław Sosnowski, zdjęcia – Mirosław Sosnowski (Kraków) – twórcy niezależni; film animowany

 

WYRÓŻNIENIA:

 

„BAZA AZYLU” scen. i reż.: Paulina Zając, zdj.: Mikołaj Miętek, Maja Zawierzeniec, Aleksandra Sadokierska, Paulina Zając (Warszawa) – amator; film dokumentalny

 

„OSTATNIA WYSPA” scen., reż., zdj.: Daniel Zagórski (Łódź) – amator; film animowany

 

„LUDZIE ZE STALI” scen., reż, zdj.: Rafał Makolądra (Warszawa) – student – Akademia Filmu i TV; film dokumentalny

  

„LAMENT PARANOIKA” scen., reż, zdj.: Dariusz Kocurek (Katowice) – twórca niezależny; film fabularny  

 

Jury, korzystając z uprawnień określonych w Regulaminie Festiwalu (§ 5, art.5), zdecydowało o innym podziale nagród niż zakładany w Regulaminie. Decyzja o zwiększeniu ilości Wyróżnień jest wynikiem faktu, że na tegoroczny Festiwal zgłoszono wyjątkowo dużą ilość prac, wśród których było wiele obrazów o wysokiej jakości artystycznej. Ograniczenie wyróżnień do dwóch, nie pozwoliłoby na oddanie sprawiedliwości wszystkim filmom odznaczającym się wybitnymi walorami.

Z tej samej przyczyny – znacznej ilości bardzo wartościowych filmów – Jury pragnie wymienić w treści swego werdyktu także i te filmy, które, choć nie znalazły się wśród laureatów, zasługują – zdaniem członków Jury – na uznanie i uwagę widzów:

 

„AKT TWORZENIA” scen., reż, zdj.: Maciej Sławuski (Wrocław) – amator; film animowany

„BOO” scen. i reż.: Mateusz „MatMot” Motyka (Przybędza) – amatorfilm animowany

„GLISTA LUCKA” scen., reż., zdj.: Tomasz Pawlak (Warszawa) – twórca niezależny; film animowany

„WSTOMPIENIE” scen. i reż.: Marcin Banoch i Szymon Smarzoch, zdj.: Marcin Banoch (Świętochłowice) – twórcy niezależni; film eksperymentalny

„44” scen. i reż.: Aleksandra Górecka, zdj.: Miłosz Kokociński (Warszawa) – student; film fabularny  

 „ANATOMIA DŹWIĘKU” scen. i reż.: Anastazja Dąbrowska, zdj.: Józefina Gocman (Warszawa) – student; film fabularny  

 

 

UZASADNIENIE WERDYKTU:

Ponieważ nadesłane na konkurs filmy realizowały różnorodne konwencje gatunkowe, a na dodatek ich twórcami byli zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści, Jury już na samym wstępie obrad ustaliło, iż nie da się ocenić obejrzanych obrazów w oparciu o jeden, standardowy model ewaluacji. Dlatego też, każdy z filmów poddano z osobna wnikliwej analizie i interpretacji, by ostatecznie wytypować te utwory, których formę oraz treść cechuje najwyższy stopień oryginalności oraz artystycznej konsekwencji. Przedstawione poniżej krótkie "recenzje" nagrodzonych oraz wyróżnionych filmów, stanowią owoc owych wielogodzinnych narad.

 
 

Vanitas

Pomimo iż film odwołuje się do mocno wyeksploatowanego w sztuce zachodniej, pochodzącego z Księgi Koheleta ustępu "Marność  nad marnościami, wszystko marność", autorom udało się stworzyć własną, jedyną w swoim rodzaju interpretację biblijnej maksymy. Wszystko dzięki niezwykle zmyślnemu połączeniu warstwy wizualnej ze ścieżką dźwiękową. W prezentowane na ekranie obrazy od początku wpisana jest pewna ambiwalencja. Wykonane w dalekich planach, prezentujące to samo miejsce ujęcia zdają się sugerować niezmienność sytuacji. Wrażenie to wzmacnia fakt, iż są dość długie i łączone za pomocą łagodnych, płynnych cięć montażowych. Tak naprawdę jednak nieubłagalny upływ czasu odciska swój ślad na tym, co rejestruje kamera. Stopniowo na poszczególnych rekwizytach pojawiają się kolejne oznaki przemijania, jak chociażby zabrudzenia wokół drzwiczek w piecu. Oczywiście najbardziej zmienia się główna bohaterka, która z młodej dziewczyny staje się dojrzałą kobietą a następnie staruszką. Fizycznej transformacji postaci towarzyszy rozwój wewnętrzny. Od początkowej tęsknoty za czymś, co umknęło, przechodzimy do fazy buntu, znajdującej swój wyraz w dążeniu bohaterki do opisania własnego doświadczenia, by na koniec kontemplować szlachetny stan pogodzenia z losem. Z tym niezwykle pojemnym znaczeniowo, bazującym na różnorakich niuansach wymiarem wizualnym filmu współgra równie znacząca ścieżka dźwiękowa. Miarowy odgłos tykającego zegara, stanowiący bezpośrednie odwołanie do malarskiej symboliki motywu vanitas, z jednej strony potęguje zawarty w obrazach stan zawieszenia, z drugiej jednak bezwzględnie przypomina o mijającym czasie. I choć bohaterka stara się go zagłuszyć za pomocą stukotu maszyny do pisania (faza buntu), to jednak nie jest w stanie oprzeć się jego przemożnej sile. Gdy w pewnym momencie zegar milknie, bohaterka niejako wbrew sobie wstaje od maszyny, by na nowo uruchomić mechanizm. Na poziomie dźwiękowym zbudowana zostaje także klamra kompozycyjna, na którą składają się powtórzone na początku i na końcu filmu odgłosy dzwonka roweru i trzaskających drzwi. Te dwa ulotne, zdawałoby się nieistotne w pierwszym momencie dźwięki, urastają ostatecznie do rangi symbolu. Czas mija, ściera z powierzchni wszystko co materialne (eksplikacją tego jest ostatnie ujęcie, gdzie w oparciu o chwyt przenikania usuwa się z kadru kolejne rekwizyty), jedyne co mu się opiera to ulotne chwile, których ekwiwalenty odkrywamy w innych sytuacjach. 

 

Baza azylu

Film dokumentalny musi mieć dobrego bohatera. Bez niego trud rejestracji rzeczywistości, taką, jaką ona jest, traci sens. Twórca obrazu Baza azylu z pewnością zdaje sobie sprawę z tej prostej zasady. Od początku mamy pewność, że wybór bohatera filmu nie był dziełem przypadku, że reżyser miał jakiś konkretny powód, dla którego postanowił przybliżyć nam świat właśnie tego człowieka. Co jednak najważniejsze to przekonanie utrzymuje się w nas do ostatnich sekund projekcji. I tu spełniona zostaje przez twórcę druga zasada dobrego filmu dokumentalnego, zgodnie z którą wiedzę docierającą do widza należy odpowiednio dawkować, tak, aby nieustannie pozostawał on w stanie zaciekawienia i niepewności. Już sam fakt spełnienia tych dwóch kluczowych warunków znamionuje twórcę wielkiego kalibru. Ale w tym filmie jest coś jeszcze. Otóż od pierwszych minut reżyser w niezwykle sprawny sposób balansuje pomiędzy rejestracją a inscenizacją. Najpierw robi to wprost, zestawiając sceny stricte dokumentalne z ujęciami kreacyjnymi, prezentującymi przedstawienie teatralne. Później jednak sprawa się komplikuje. Jest w tym filmie wiele scen, kiedy widz zastanawia się, czy ma do czynienia z rejestracją czy inscenizacją. Tym samym pojawia się podstawowy problem filmu: co jest prawdą w sensie obiektywnym, a co jedynie zmyśleniem bohatera. A może wszystko jest jedną wielką fikcją?  

    

Ostatnia wyspa

Trudno określić, jakie konwencje gatunkowe realizuje ten film. Biorąc pod uwagę jego niezwykłe walory wizualne, na czele z płynnymi ruchami kamery, gęstą kompozycją kadru oraz ujmującymi rozwiązaniami świetlnymi (osiągnięcie wszystkich tych efektów za pomocą grafiki komputerowej, gdzie świat przedstawiony tworzy się od podstaw, z pewnością musiało być niezwykle czasochłonne), wskazać należałoby na filmową impresję. Ale taka jednostronna klasyfikacja zupełnie pomija znaczeniowy potencjał dzieła.  A to właśnie on sprawia, iż filmOstatnia wyspa jest czymś więcej aniżeli zbiorem ładnych obrazków. Zestawiane ze sobą z wielkim wyczuciem oraz pomysłowością cytaty z arcydzieł sztuki światowej sprawiają, iż nie tylko go oglądamy, ale także czytamy. Ten film to tak naprawdę esej albo, ujmując rzecz jeszcze bardziej trafnie, wielki traktat o naszej kulturze (rzecz jasna tej wysokiej), która pod naporem kultury masowej znajduje swój azyl na owej tytułowej ostatniej wyspie szczęśliwości. W rezultacie w filmie tym nieustannie pobrzmiewa kompozycyjny dysonans. Piękno obrazu zachwyca, jednak przebijający przezeń sens skłania do dość ponurych refleksji.

 

Ludzie ze stali

W tym dość prostym na poziomie formalnym filmie (zrealizowany jest niczym telewizyjny reportaż) ujmują trzy rzeczy. Przede wszystkim widać, że twórcy udało się nawiązać kontakt z bohaterami, a nawet wejść z nimi w bliskie relacje. Świadectwem tego jest swoboda, z jaką prezentowani pracownicy złomowiska rozmawiają i zachowują się w obecności rejestrującej wszystko kamery. Z pewnością wejście w tak specyficzny świat oraz zaaklimatyzowanie się w nim musiało być trudnym i długotrwałym procesem. Drugim atutem tego filmu są sami bohaterowie. Pomimo ciężkiej pracy, którą wykonują, a także licznych problemów życiowych nie popadają w cierpiętniczy ton, wręcz przeciwnie pogodnie przyjmują trud życia, stawiając mu mężnie czoła. I właśnie dlatego w pełni zasługują na użyte w tytule określenie "ludzie ze stali". Ale aby stworzyć takie pozytywne portrety filmowe, potrzeba dużego talentu i wyczucia. I tu wychodzi na jaw trzecia mocna strona filmu: odpowiednie podejście do tematu oraz nastawienie do bohaterów. Przy realizacji tego rodzaju filmu łatwo popaść w ton moralizatorski albo uciec się do sztampowej publicystyki. Na szczęście dzięki temu, że autor od początku darzy swych bohaterów ciepłymi uczuciami, w ostatecznym rozrachunku oglądamy pogłębiony psychologicznie film z dość intymną atmosferą pewnego zamkniętego, małego światka.

 

Lament paranoika

Film ten obficie czerpie z najlepszych tradycji kina noir. Opowieść rozwija się nieśpiesznie, w rytm ociężałego i flegmatycznego monologu głównego bohatera-narratora. Jak to zwykle bywa w przypadku kina noir, na plan pierwszy wysuwa się ekspresyjna warstwa wizualna. Jednak w Lamencie paranoika, dzięki realizacji zdjęć w typowo komiksowej stylistyce, ikonograficzny sztafaż czarnego kryminału (ciemne uliczki, puste, długie korytarze) działa na widza ze zdwojoną siłą. Mówiąc krótko, jest to film o niezwykłej, niepokojącej atmosferze, która z każdą minutą ulega spotęgowaniu i od której trudno się uwolnić nawet długo po zakończeniu projekcji.

 

Glista lucka

Dosadna satyra o zacięciu publicystycznym. Siła filmu tkwi w obrazie. Gruba, mocna kreska, za pomocą której przedstawiono bohaterów, skontrastowana zostaje z abstrakcyjnym tłem w postaci stron z codziennej prasy. Nadaje to warstwie wizualnej przejrzystości, a jednocześnie współgra z tematem filmu.

 

Wstompienie

Koncentrując się na samej historii (a raczej historyjce), film ten uznać można za niezobowiązujący żart. Jednak jego kompozycja, w której tyle samo czasu ile część główna zajmują tzw.making-ofs, sugeruje, iż mamy tu do czynienia z krytycznym komentarzem na temat lubującego się w zdradzaniu produkcyjnych sekretów kina hollywoodzkiego.

 

44

Solidnie zrealizowane kino obyczajowe z komediową nutką. Dobre dialogi, sprawnie poprowadzeni aktorzy, stylistyczna prostota w dobrym tego słowa znaczeniu.

 

Anatomia dźwięku

Film, który konsekwentnie zmierza ku końcowej puencie. Dobrze przemyślany na poziomie wizualnym i dźwiękowym, co pozwala autorowi zrezygnować z dialogów.

 

Boo

Ten krótki utwór urzeka swoją szlachetną formą, przekonującym przekazem filmowej, wycinankowej animacji.

 

Akt tworzenia

Spójność  wizji plastycznej całego filmu, jego lekkość narracyjna, to walory tego kolejnego krótkiego filmu animowanego.

 

PLIK Z WERDYKTEM DO POBRANIA

 


Filmy biorące udział w konkursie w VIII Festiwalu Filmowym „NAKRĘCENI” (informacje nt. filmów pochodzą od twórców):


ANIMACJA

 

(NEVER) ENDINGD POLAND

gatunek:              video-art, animacja       

długość (min:sek):          03:50   

opis:      Film inspirowany jest twórczością Jerzego Dudy-Gracza i dotyka tematów społecznych

reżyseria:            Ena Kielska       

scenariusz:         Ena Kielska       

zdjęcia: Anna Anrzejewska


AKT TWORZENIA         

gatunek:              animacja            

długość (min:sek):          02:08   

opis:      Surrealistyczna historyjka o tym jak to pewna Unia weszła do Polski i co z tego wynikło. ReAnimacja obrazu olejnego wczesnego Slawusa Polonusa    

reżyseria:            Maciej Sławuski              

scenariusz:         Maciej Sławuski              

zdjęcia: Maciej Sławuski


AROGANT         

gatunek:              animacja            

długość (min:sek):          06:48   

opis:      Film opowiada historię młodego człowieka, który pragnie stać się dobrym człowiekiem i pomagać ludziom, Udaje mu się to, jednak z czasem sytuacja wymyka się spod kontroli          

reżyseria:            Maciej Juckiewicz          

scenariusz:         Maciej Juckiewicz          

zdjęcia: Maciej Juckiewicz


BOO!    

gatunek:              animacja            

długość (min:sek):          02:27    

opis:      Burza, domek w lesie, mały chłopczyk i... coś strasznego             

reżyseria:            Mateusz „MatMot” Motyka        

scenariusz:         Mateusz „MatMot” Motyka        

zdjęcia: ---


CITYZENS         

gatunek:              video-art, animacja       

długość (min:sek):          03:50   

opis:      Film jest składową pracy badawczej dotyczącej tożsamości i dotyczy rytuału związanego z przywdziewaniem maski społecznej oraz utratą cech indywidualnych jednostki. 

reżyseria:            Anna Anrzejewska         

scenariusz:         Anna Anrzejewska         

zdjęcia: Anna Anrzejewska


GLISTA LUCKA               

gatunek:              animacja, film niezależny           

długość (min:sek):          07:29    

opis:      Lucjan Poluśkiewicz jako świeżo upieczony absolwent wydziału biologii (specjalizacja wnętrzniaki) wchodzi w samodzielne życie. Jego plany zderzają się jednak z surową rzeczywistością - zostaje zaatakowany przez pasożyta. Czy zdobyta na uczelni wiedza wystarczy aby go pokonać?         

reżyseria:            Tomasz Pawlak

scenariusz:         Tomasz Pawlak

zdjęcia: Tomasz Pawlak


KAUS MOBILUS             

gatunek:              animacja            

długość (min:sek):          02:04   

opis:      Jest to reAnimacja odkrytego niedawno robaka z gatunku Kupiec, potocznie Kałowiec (z łac. Kaus Mobilus)      

reżyseria:            Maciej Sławuski              

scenariusz:         Maciej Sławuski              

zdjęcia: Maciej Sławuski


OD UTRACENIA DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

gatunek:              animacja – pikselacja

długość (min:sek):          06:15    

opis:      Film nawiązujący do historii Polski, lata 1732-1918. W filmie występują uczniowie nauczyciele Społecznego Gimnazjum STO

reżyseria:            Michał Kotschy

scenariusz:         Michał Kotschy

zdjęcia: Maciej Lemke


OSTATNIA WYSPA        

gatunek:              animacja            

długość (min:sek):          09:55    

opis:      Ostatnia wyspa wszystkich i wybranych.             

reżyseria:            Daniel Zagórski               

scenariusz:         Daniel Zagórski               

zdjęcia: Daniel Zagórski


PERFECT BODY             

gatunek:              animacja            

długość (min:sek):          05:36    

opis:      „Perfect body” to opowieść o bohaterze, który nie ma ciała. Jego twórca zostawił go zupełnie nagiego w pustym pokoju. Nasz bohater postanowił wykorzystać rzeczy, które znajdują się wokół niego do zbudowania swojego ciała. Rzeźbi różne formy i dopasowuje je do siebie. Eksperymentuje na sobie, ale też poszukuje swojej tożsamości. Nie wie kim jest, ani jak może wyglądać.       

reżyseria:            Michał Kucharski           

scenariusz:         Michał Kucharski           

zdjęcia: Michał Kucharski


TOP!     

gatunek:              animacja            

długość (min:sek):          05:03   

opis:      „TOP” to krótka satyra na współczesną modę podróżowania po górach, w której liczy się ilość polubień z wyprawy a nie jej cel   

reżyseria:            Mateusz „MatMot” Motyka        

scenariusz:         Mateusz „MatMot” Motyka        

zdjęcia: ---


VANITAS           

gatunek:              animacja stop motion / lalkowa               

długość (min:sek):          07:14    

opis:      Nadzieja, zatracenie, wspomnienie. Film Vanitas to symboliczna opowieść o trzech etapach życia człowieka     

reżyseria:            Kamila i Mirek Sosnowscy (Kamila Grzybowska-Sosnowska i Mirosław Sosnowski)         

scenariusz:         Kamila i Mirek Sosnowscy (Kamila Grzybowska-Sosnowska i Mirosław Sosnowski)         

zdjęcia: Mirosław Sosnowski


ZŁOMUSY         

gatunek:              animacja            

długość (min:sek):          02:28   

opis:      Krótka ale prawdziwa historia o dwóch takich co zbierali śmieci.             

reżyseria:            Maciej Sławuski              

scenariusz:         Maciej Sławuski              

zdjęcia: Maciej Sławuski

EKSPERYMENT / TELEDYSK

 

MALFRED         

gatunek:              reportaż eksperymentalny         

długość (min:sek):          29:00   

opis:      Malfred jest eksperymentalnym repoartażem traktującym o wcieleniu się autora w niezależną trupę teatralną 

reżyseria:            Paweł Kryza      

scenariusz:         Paweł Kryza      

zdjęcia: Paweł Kryza


NIHIL QUEST – SPLENDID ISOLATION            

gatunek:              teledysk fabularny         

długość (min:sek):          05:50   

opis:      Clip ilustruje historię zawartą w tekście utworu – bezdomnego degenerata, żyjącego tylko dla wprawiania się w stan „wspaniałej izolacji”, obdarzonego jednak niezwykle silnym instynktem przetrwania. „Splendid Isolation” jest trzecim teledyskiem do utworu z debiutanckiej płyty Nihil Quest.          

reżyseria:            Ian Giedrojć      

scenariusz:         Ian Giedrojć      

zdjęcia: Ian Giedrojć


PSYCHOKINETIC           

gatunek:              eksperyment/video-art.              

długość (min:sek):          05:11    

opis:      Ruch, emocja, abstrakcja - czyli wszystko to, co można przekazać bez użycia słów. Krótka etiuda eksperymentalna skupiająca się na teatrze ruchu ukazuje magię improwizacji oraz siłę impulsu, które mogą przerodzić się w (nie)logiczną formę.  

reżyseria:            Damian Gromala            

scenariusz:         Damian Gromala            

zdjęcia: Damian Gromala


WSTOMPIENIE              

gatunek:              wideo eksperymentalne              

długość (min:sek):          03:00   

opis:      „Wstompienie” to niszowa ekranizacja naszego pomysłu. W filmie można zobaczyć jak Wu (Szymon Smarzoch) za sprawą tajemniczej energii emanującej od obiektu rozbitego o ziemię, zostaje powiększony do rozmiarów kolasa. Wszystkie zdjęcia wykorzystane w filmie zostały zarejestrowane na Chropaczowie czyli jednej z dzielnic Świętochłowic (woj. Śląskie).               

reżyseria:            Marcin Banot/Szymon Smarzoch            

scenariusz:         Marcin Banot/Szymon Smarzoch            

zdjęcia: Marcin Banot


ZABAWA DUŻYCH DZIECI       

gatunek:              eksperymentalny           

długość (min:sek):          03:00   

opis:      Jak wygląda wojna oczami dziecka? Może to tylko zabawa żołnierzyków? Może to prawdziwi żołnierze bawią się kosztem cywilów? „Zabawa dużych dzieci” odpowiada na powyższe pytania i zmusza odbiorcę do głębszej refleksji.       

reżyseria:            Maja Górczak    

scenariusz:         Maja Górczak
zdjęcia: Maja Górczak


DOKUMENT

 

BAZA AZYLU   

gatunek:              dokument          

długość (min:sek):          29:33    

opis:      Niepełnosprawny umysłowo Ryszard staje się głównym bohaterem spektaklu teatru amatorskiego opartego na własnym życiu – pełnym trudności, upokorzeń i braku rodzinnego ciepła. Gdy wydaje się, że nadchodzą lepsze czasy, w teatrze znajduje szczerych przyjaciół, angażuje się w toksyczny związek. Partner wykorzystuje dobre serce Ryszarda i bezlitośnie go naciąga. W trudnych chwilach Ryszard ucieka na „swoją” planetę ECHO, która towarzyszy mu od traumatycznych wydarzeń z dzieciństwa. Film o szukaniu swojego miejsca we wszechświecie oraz ciągłej wierze w człowieka i kolejny dzień.  

reżyseria:            Paulina Zając   

scenariusz:         Paulina Zając   

zdjęcia: Mikołaj Miętek, Maja Zawierzeniec, Aleksandra Sadokierska, Paulina Zając


BIG MAN           

gatunek:              film dokumentalny        

długość (min:sek):          19:16     

opis:      Ferico to mistrz Polski męskiego striptizu. Jest pracowity i ambitny, dużo czasu spędza tańcząc w nocnych klubach i na siłowni, gdzie poprawia swoją sylwetkę. Kolejne cel, który przed sobą postawił to ustatkowanie się i założenie rodziny. Najpierw jednak musi się porozumieć ze swoją dziewczyną, której nie podoba się styl życia tancerza erotycznego.          

reżyseria:            Jędrzej Michalak            

scenariusz:         Jędrzej Michalak            

zdjęcia: Grzegorz Myjkowski


DO OSTATNIEJ KROPLI KRWI               

gatunek:              dokumentalny 

długość (min:sek):          30:00   

opis:      W tzw. podziemiu istnieje świat muzyki obywający się bez telewizji, radia, ZAIKS-ów, dotacji państwowych i wynagrodzeń. Poza przyjemnością pasjonata, Radek „Fred” Giżyński znalazł w nim także sposób na powrót do życia.    

reżyseria:            Ian Giedrojć      

scenariusz:         Ian Giedrojć      

zdjęcia: Ian Giedrojć


EMOCJE W KULTURZE – ROZŁĄCZENI?          

gatunek:              dokument          

długość (min:sek):          10:41    

opis:      Felieton filmowy podejmujący problem wpływu internetu na emocjonalność współczesnej młodzieży. Uczniowie liceum otrzymują zadanie polegające na analizie i interpetacji wiersza Juliusza Słowackiego „Rozłączenie”. Wykorzystać mająw tym celu emotikony, czyli popularną w sieci graficzną formę wyrażania emocji. Kamera towarzyszy uczniom w trakcie tego eksperymentu, prowokując do refleksji na temat wrażliwości dzisiejszych młodych ludzi.

reżyseria:            Radosław Osiński           

scenariusz:         Radosław Osiński           

zdjęcia: Radosław Osiński


LUDZIE ZE STALI         

gatunek:              dokumentalny 

długość (min:sek):          23:00   

opis:      Ludzie ze stali – to dokumentalna relacja jednego dnia z życia robotników pracujących na skupie złomu mieszczącym się w Pruszkowie. Film przedstawia sylwetki czterech bohaterów, których połączył wspólny los ciężkiej pracy na złomowisku.               

reżyseria:            Rafał Makolądra             

scenariusz:         Rafał Makolądra             

zdjęcia: Rafał Makolądra


MIŁOŚĆ              

gatunek:              dokument          

długość (min:sek):          03:22    

opis:      W filmie przedstawiłam postrzeganie miłości  względem wieku, doświadczeń.  

reżyseria:            Aleksandra Szczerbicka               

scenariusz:         Aleksandra Szczerbicka               

zdjęcia: Aleksandra Szczerbicka


MOJE MIASTO

gatunek:              dokument          

długość (min:sek):          13:33    

opis:      Film jest składową pracy badawczej dotyczącej tożsamości i dotyczy wypowiedzi kobiet na temat wybranych miejsc w miastach, z których pochodzą oraz emocji z nimi związanych     

reżyseria:            Ena Kielska       

scenariusz:         Anna Anrzejewska         

zdjęcia: Nadina Wiórkiewicz


NOWE DYNASY              

gatunek:              dokument          

długość (min:sek):          25:00   

opis:      Archiwalne nagrania i spotkania z byłymi kolarzami związanymi z torem RKS Orzeł stały się punktem wyjścia do powstania filmu dokumentalnego w ramach projektu Muzeum Społeczne Nowe Dynasy.            

reżyseria:            Katarzyna Krapacz         

scenariusz:         Katarzyna Krapacz         

zdjęcia: Filip Madejski, Paweł Wyszomirski


OBECNOŚĆ       

gatunek:              film dokumentalny        

długość (min:sek):          03:53    

opis:      „Obecność” jest refleksją na temat przemijania i kruchości egzystencji człowieka. Stary pies wprowadza widza w świat głównego bohatera. Kolejne pomieszczenia, w których jego pan przebywał oraz zasłyszana rozmowa jego wnuczek przybliżają widzowi postać bohatera.           

reżyseria:            Magda Strzyżyńska        

scenariusz:         Magda Strzyżyńska        

zdjęcia: Magda Strzyżyńska


PANI LIDZIA    

gatunek:              dokument          

długość (min:sek):          10:33    

opis:      Film jest portretem wielkiej osobowości , która od 16 lat wspiera licealistów w błahych, jak i ciężkich sprawach. Na co dzień  chowa się za miotełka.    

reżyseria:            Kamila Dróżdż 

scenariusz:         Kamila Dróżdż 

zdjęcia: Aleksander Krzystyniak, Maciej Kwaśniewski


PANI PARASOLKA        

gatunek:              dokumentalny 

długość (min:sek):          05:00   

opis:      Pani Maria Pańczak ma 75 lat. Ukończyła 46 maratonów. Biegać zaczęła w wieku 60 lat.               

reżyseria:            Miłosz Latosi, Marcel Osiński, Michał Drygas – uczniowie Gimnazjum nr 2 w Lubomiu 

scenariusz:         Miłosz Latosi, Marcel Osiński, Michał Drygas    

zdjęcia: Miłosz Latosi


POWRÓT DO NATURY

gatunek:              dokumentalny / przyrodniczy   

długość (min:sek):          01:10    

opis:      Krótki, jednoujęciowy film         

reżyseria:            Andrzej Grzanka             

scenariusz:         Andrzej Grzanka             

zdjęcia: Andrzej Grzanka


TRANSGRESJE WŁADYSŁAWA WAŁĘGI           

gatunek:              dokument          

długość (min:sek):          18:50    

opis:      Film prezentuje biografię i twórczość krakowskiego artysty, zaliczonego do kręgu twórców ArtBrut.        

reżyseria:            Ewa Toboła, Bartosz Toboła      

scenariusz:         Ewa Toboła, Bartosz Toboła      

zdjęcia: Bartosz Toboła


TRZY GŁOSY    

gatunek:              dokument          

długość (min:sek):          15:00    

opis:      Kim jest „Żyd”? Co to jest „być Żydem”? Czy jest coś takiego jak żydowskość? Trzy Polki w różnym wieku. Młoda Michal, która wraca do Izraela by odbyć służbę wojskową. Hanka, emigrantka w czasach PRLu, mieszkanka wyspy w Nowym Jorku, pracuje zajmując się starszymi Żydami. Pani Krysia, mieszkająca w mazowieckiej wsi, gdzie pamięta sąsiadujące miasteczko jako całkiem żydowski świat. Opowieść o nich, o ich subiektywnych punktach widzenia i o tym czy jest coś takiego jak „bycie Żydem”. O tym czym jest tożsamość. Film powstał w ramach projektu Polska.doc      

reżyseria:            Michalina Musielak       

scenariusz:         Michalina Musielak       

zdjęcia: Hanna Linkowska, Agata Fischer


URSUS MOJEGO DZIADKA      

gatunek:              film dokumentalny        

długość (min:sek):          12:51     

opis:      Krótka biografia dziadka traktująca o jego wspomnieniach po zniszczonym zakładzie „Ursus”    

reżyseria:            Kamil Różański               

scenariusz:         Kamil Różański               

zdjęcia: Kamil Różański, Maciej Chwil


WIGILIA BYWA TYLKO RAZ W ROKU 

gatunek:              dokumentalny 

długość (min:sek):          40:00   

opis:      W Polsce relacje rodzinne są najważniejsze i odżywają zwłaszcza w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Jednak nie wszyscy mają rodziny, nie każdy ma z kim spędzić ten rodzinny czas. Jest to dramatyczne zwłaszcza dla tych, którzy wiążą ten czas ze zbyt dużymi nadziejami.

reżyseria:            Barbara Madejska          

scenariusz:         Barbara Madejska          

zdjęcia: Barbara Madejska


ZASADY GRY    

gatunek:              dokument          

długość (min:sek):          30:00   

opis:      Film „Zasady Gry” jest rejestracją życia pacjentów hospicjum oczekujących na śmierć . Jesteśmy świadkami ich codzienności - ich łez, bólu i cierpienia, również tych radosnych momentów. Bo wbrew pozorom hospicjum to nie miejsce, gdzie tylko się umiera. 

reżyseria:            Krzysztof Komander      

scenariusz:         Krzysztof Komander

zdjęcia: Szymon Kurzawa


ZAUFAŁA          

gatunek:              biografia             

długość (min:sek):          25:00   

opis:      Film ukazuje historię bł. Karoliny Kózkównej, który powstał by uświadomić młodzież o jej świętości. Pierwsza część ukazuje jej codzienność, natomiast druga przedstawia jej męczeńską śmierć szesnastolatki.      

reżyseria:            Marta Kortas    

scenariusz:         Marta Kortas, Agnieszka Ruszczyńska, Jarosław Oszuścik
zdjęcia: Marta Kortas


FABUŁA

 

44         

gatunek:              film fabularny obyczajowy         

długość (min:sek):          25:00   

opis:      To film, który w lekki i niezobowiązujący sposób przygląda się zmaganiom bohaterów,  których wiek przekroczył czterdziestkę. W epizodach ich  życia można dostrzec  pragnienia, problemy, a także wyobrażenia o sobie i o innych, które w bolesny choć zabawny sposób, zderzają się z nieubłaganą rzeczywistością. Obserwujemy w nim to , co w ludziach niedoskonałe,  śmieszne, smutne a jednocześnie najwspanialsze.          

reżyseria:            Aleksandra Górecka      

scenariusz:         Aleksandra Górecka      

zdjęcia: Miłosz Kokociński


ALA      

gatunek:              fabuła  

długość (min:sek):          09:00   

opis:      Samotna dziewczynka ucieka z domu dziecka. Włócząc się po mieście spotyka pewnego mężczyznę...    

reżyseria:            Tomasz Stachura            

scenariusz:         Tomasz Stachura            

zdjęcia: Tomasz Stachura


ALCHEMIA NA SZKLE

gatunek:              poetycka fabuła              

długość (min:sek):          01:00   

opis:      Jest ilustracją mojego wiersza

reżyseria:            Andrzej Jastrząb            

scenariusz:         Andrzej Jastrząb            

zdjęcia: Andrzej Jastrząb


ANATOMIA DŹWIĘKU

gatunek:              fabuła  

długość (min:sek):          10:00   

opis:      Kompozytor muzyki klasycznej odkrywa w sobie postępującą głuchotę. Stara się odnaleźć w nowej sytuacji i to prowadzi go do odkrycia świata nowych dźwięków. Film odpowiedziany jedynie obrazem, bez dialogów.             

reżyseria:            Anastazja Dąbrowska   

scenariusz:         Anastazja Dąbrowska   

zdjęcia: Józefina Gocman


CHODNIK         

gatunek:              komedia             

długość (min:sek):          00:40   

opis:      Krótka historia wymijania się na chodniku         

reżyseria:            Michał Grabowski          

scenariusz:         Michał Grabowski          

zdjęcia: Kamila Ciebień


CIEMNIA           

gatunek:              poetycka fabuła

długość (min:sek):          04:00

opis:      Jest ilustracją mojego wiersza  

reżyseria:            Andrzej Jastrząb            

scenariusz:         Andrzej Jastrząb            

zdjęcia: Andrzej Jastrząb


FALSE AWAKENING    

gatunek:              horror  

długość (min:sek):          32:25    

opis:      Po przeprowadzeniu nieudanej operacji na córce szefa mafii wyrzuty sumienia i strach przed zemstą mafiosa sprawiają, ze dla dr Johna Beckera sen i jawa stają się jednym. Trudno powiedzieć co w tym mocno psychodelicznym horrorze okaże się dla niego gorsze         

reżyseria:            Tomir Dąbrowski            

scenariusz:         Tomir Dąbrowski            

zdjęcia: Tomir Dąbrowski


J'ECOUTE         

gatunek:              dramat

długość (min:sek):          03:10    

opis:      Etiuda ta opowiada o spotkaniu, do którego nigdzie nie doszło, a które, wraz ze innymi następstwami, żyje w wyobraźni młodej dziewczyny. 

reżyseria:            Dorota Detlaf   

scenariusz:         Dorota Detlaf   

zdjęcia: Dorota Detlaf


JEDEN MAŁY KROK    

gatunek:              dramat

długość (min:sek):          15:00    

opis:      Młody marzyciel postanawia zbudować własną rakietę i polecieć nią na Księżyc.              

reżyseria:            Paweł Piwowar

scenariusz:         Paweł Piwowar

zdjęcia: Paweł Piwowar


LAMENT PARANOIKA

gatunek:              horror/dramat 

długość (min:sek):          10:12    

opis:      Główny bohater ukrywa się w pokoju. Wydaje mu się, że jest śledzony na każdym kroku. Całe dnie spędza przemykając jak najdalej od okien w obawie przed prześladwocami – ludźmi bez twarzy.  Niekomercyjna, amatorska ekranizacja jednego z najmniej znanych opowiadań Stephena Kinga. Opowiadanie „Lament paranoika” pochodzi ze zbioru „Szkieletowa załoga”.    

reżyseria:            Dariusz Kocurek             

scenariusz:         Dariusz Kocurek             

zdjęcia: Dariusz Kocurek


LISTA

gatunek:              film akcji            

długość (min:sek):          04:31    

opis:      Krótki film gangsterski z przymrużeniem oka. O porachunkach kobiet z mężczyznami z listy.     

reżyseria:            Radosław Kierepka,  Bartosz Toboła      

scenariusz:         Radosław Kierepka,  Bartosz Toboła

zdjęcia: Bartosz Toboła


NIESKOŃCZONOŚĆ      

gatunek:              poetycka fabuła              

długość (min:sek):          04:00   

opis:      Jest ilustracją mojego wiersza:

 

falujące zasłony

szmer kroków

ciężki od potu oddech

w ciemności

pozostawia lodowate drżenie

na skórze

o dzieciństwo za późno 

 

reżyseria:            Andrzej Jastrząb            

scenariusz:         Andrzej Jastrząb            

zdjęcia: Andrzej Jastrząb


SPISEK KAWIEGO ZIARNA       

gatunek:              komedia (parodia filmu noir)

długość (min:sek):          27:00   

opis:      Rok 1947. Trwa walka dzielnych policjantów z przemytnikami nielegalnej kawy. Wśród tych pierwszych działa agent Tony Rogers, który nie wie jak bardzo sprawy się nie długo skomplikują. Pierwotnie dwuczęściowa parodia.      

reżyseria:            Michał Grabowski          

scenariusz:         Michał Grabowski          

zdjęcia: Martyna Grabowska, Filip Pędzik


SZLAK PAMIĘCI             

gatunek:              obyczajowy       

długość (min:sek):          06:34    

opis:      Film przedstawia świat nauczyciela po utracie ukochanej żony.               

reżyseria:            Dawid Bania, Jakub Kolbusz    

scenariusz:         Dawid Bania, Jakub Kolbusz    

zdjęcia: Dawid Bania, Jakub Kolbusz


WAŁENSA. POCZĄTEK               

gatunek:              tragikomedia    

długość (min:sek):          30:00   

opis:      Opowieść o samotności schizofrenika, któremu wydaje się, iż jest legendarnym przywódcą Solidarności. Szaleństwo wielkiej historii znajduje odbicie w szaleństwie jednostki, dochodzi do tragedii, którą amatorskie środki filmowe zamieniają w tragikomedię. Film nie jest pozbawiony teorii spiskowych i kontrowersji narosłych wokół Lecha Wałęsy. Zyskują one jednak szerszy, uniwersalny wymiar, gdy stają się pretekstem do zobrazowania tożsamościowych problemów fikcyjnej postaci. Całą sytuację skomplikuje ideologiczna natura kina, która odegra swą „szatańską” rolę.          

reżyseria:            Tomasz Kowal  

scenariusz:         Tomasz Kowal  

zdjęcia: Tomasz Kowal


ZŁY DZIEŃ       

gatunek:              komedia             

długość (min:sek):          05:00   

opis:      Główny bohater od samego rana ma zły dzień – do tego dowiaduje się, że traci swój program w radiu.   

reżyseria:            Michał Grabowski          

scenariusz:         Michał Grabowski          

zdjęcia: Martyna Grabowska

 


--------------------------------------------------------------

 

 

 

REGULAMIN

 

VIII Festiwal Filmowy „NAKRĘCENI”

Termin i miejsce:

21 – 23.11. 2014,  MCK Bełchatów

 

§1

  1. Celem Festiwalu jest promocja i popularyzacja kina głównie amatorskiego, prezentacja dorobku twórców filmów nieprofesjonalnych. Festiwal ma na celu także popularyzację tematyki filmowej wśród mieszkańców Bełchatowa oraz wsparcie działań służących promocji miasta.
  2.  Festiwal będzie miał charakter konkursu z filmowymi imprezami towarzyszącymi.

 

 

§2

 

1.   W konkursie mogą brać udział amatorzy i twórcy niezależni z Polski i z zagranicy oraz studenci szkół filmowych. Autorem filmu może być jedna lub więcej osób.

2.    Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.

3.    Każdy Twórca może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 własne produkcje.

4.    Do konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane po 31 grudnia 2012.

5.    Do konkursu można zgłaszać wszystkie gatunki filmów.

6.    Czas trwania zgłaszanych do konkursu filmów nie może przekraczać 40 minut.

7.    Każdy film nadesłany na konkurs podlega wstępnej weryfikacji przeprowadzonej przez Organizatora.

8.    Lista filmów zakwalifikowanych do konkursu ukaże się na stronie internetowej Organizatora (www.mckbel.eu) nie później niż do dnia 20.11.2014r.

9.    Do konkursu nie zostaną dopuszczone filmy, które podlegały już ocenie jury Festiwalu Filmów „Nakręceni”.

10.  Filmy nie mogą umyślnie obrażać uczuć, postaw czy poglądów osób bądź grup społecznych.

11.  W przypadku zgłoszenia do udziału w Festiwalu filmu, który narusza prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich Zgłaszający pokryje wszelkie koszty (w tym kary i odszkodowania) wynikające z ewentualnych roszczeń o naruszenie praw osób trzecich. 

§3

  1. Twórca zgłaszając film wyraża zgodę na jego prezentację podczas projekcji konkursowych i oświadcza, że prawa autorskie filmu zgłaszanego na Festiwal nie są w żaden sposób ograniczone, nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich.
  2. Zgłaszający oświadcza, że odstępuje od jakichkolwiek roszczeń do wynagrodzenia z tytułu publicznych emisji fragmentów lub całości swojego filmu w pokazach promujących Festiwal oraz w pokazach związanych z działalnością filmową prowadzoną przez Organizatora. Zgłoszona do konkursu kopia filmu staje się własnością Organizatora i nie podlega zwrotowi. Zgłaszający nie może rościć sobie praw do wynagrodzenia z tytułu pozostawienia nośnika z filmem w archiwum Organizatora.
  3. W przypadku zgłoszenia filmu przez niepełnoletniego twórcę, warunkiem udziału   w konkursie jest dołączenie pisemnej zgody opiekunów prawnych na udział w konkursie na warunkach regulaminu.
  4. Ewentualne koszty dojazdu i pobytu ponosi uczestnik konkursu. 

§4

1.   Ostateczną datą wpływu filmu na konkurs jest 17.11.2014r. (tego dnia filmy muszą  znaleźć się w siedzibie organizatora). Filmy wraz z Kartą Zgłoszenia należy nadesłać lub dostarczyć osobiście pod adres: Miejskie Centrum Kultury, pl. Narutowicza 1a,  97 – 400 Bełchatów z dopiskiem Festiwal Filmowy „NAKRĘCENI” 2014.

2.   Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w części konkursowej Festiwalu, chyba że Organizator ze względu na szczególne okoliczności postanowi inaczej.

3.   Podpisanie Karty Zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu oraz stanowi zgodę uczestnika na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w związku z udziałem w konkursie, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 29.08.1977r. o Ochronie Danych Osobowych.  

§5

            1.    Filmy zakwalifikowane do konkursu zostaną ocenione i nagrodzone przez powołane przez Organizatora Jury. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Przewidziane nagrody to:

- Grand Prix dla najlepszego filmu.

- wyróżnienia przyznane w 2 głównych kategoriach:

* dla filmu  profesjonalnego/szkolnego

* dla  filmu amatorskiego/niezależnego

- Nagroda Publiczności.

2.    Nagroda Publiczności przyznawana jest na podstawie głosów oddanych przez publiczność zgromadzoną na projekcjach filmów konkursowych.

3.    Nagrody finansowe zostaną przekazane na konto bankowe wskazane przez laureatów,  po potrąceniu należnego według prawa podatku.         

4.    Organizator prześle laureatom drogą pocztową dyplomy oraz werdykt Jury.

5.    Jury ma prawo dowolnego podziału puli nagród.

  

 

§6

Warunki techniczne:

1.  Na nośniku może być nagrany tylko jeden film zgłoszony na Festiwal i dokładnie opisany w karcie zgłoszenia filmu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość techniczną filmu oraz za ewentualne uszkodzenia nośnika podczas przesyłki.

2. Twórcy filmów obcojęzycznych zobowiązani są dołączyć do produkcji listę dialogową    w języku polskim lub angielskim. Filmy muszą być nadesłane na nośnikach CD, dvd nagrane w dowolnym popularnym formacie. Nie będą przyjmowane filmy na kasetach VHS.

3.  Filmy mogą być zrealizowane kamerą filmową, aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym, komputerowo itp.

 

Postanowienia końcowe:

 

Dyrektor MCK ma decydujący głos w sprawach nieobjętych Regulaminem lub wymagających jego interpretacji.

  1.  

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

REGULAMIN DO POBRANIA

Organizator

Miasto Bełchatów