MCK Bełchatów - samorządowa jednostka kultury, koncerty, spektakle, wystawy.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Deklaracja dostępności

Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie: www.mckbelchatow.pl oraz www.gigantymocy.pl.

Data publikacji strony internetowej:
✔ www.mckbelchatow.pl - 01.05.2014
✔ www.gigantymocy.pl - 01.05.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji:
✔ www.mckbelchatow.pl - 01.05.2014
✔ www.gigantymocy.pl - 01.05.2014

Status pod względem zgodności z ustawą
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
✔ Obraz bez atrybutu alt
✔ W łączu do obrazu brakuje tekstu alternatywnego
✔ W nagłówku brakuje tekstu
✔ Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
✔ Filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Ułatwienia na stronach podmiotowych
Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:
✔ możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
✔ Kontrast elementów tekstowych (Poziom Walidacji AA WCAG)
✔ Kod HTML-a OK. (Poziom Walidacji A WCAG)
✔ na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Leśniak
E-mail: katarzyna.lesniak@mckbelchatow.pl
Telefon: 4463250048

Każdy ma prawo:
✔ zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
✔ zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
✔ wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
✔ dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
✔ wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
✔ wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie w/w terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Miejskie Centrum Kultury
Pl. Narutowicza 1A
97-400 Bełchatów
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Miejskie Centrum Kultury zlokalizowane jest w czterech budynkach:

Miejskie Centrum Kultury
Pl. Narutowicza 1A
97-400 Bełchatów

W budynku znajduje się sala kinowa kina Kultura, kasa kina, sala koncertowa, sala teatralna. W budynku zlokalizowane są również działy: finansowy, kadr, sekretariat, Inspektor ochrony danych, Dyrekcja.
Budynek został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:
✔ na zewnątrz budynku, przed wejściem głównym do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych,
✔ w budynku zainstalowana jest winda umożliwiająca dostęp na pierwszą kondygnację budynku; - dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze, - toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na obu piętrach budynku, - do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. - wewnątrz budynku znajdują się tablice informacyjne wskazujące kierunek dostępu do poszczególnych działów, przy wejściach do poszczególnych pomieszczeń umieszczono tabliczki informacyjne, - w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. 

MCK PGE Giganty Mocy 
Pl. Narutowicza 3 
97-400 Bełchatów

W budynku znajduje się sala teatralno-widowiskowa, Ekspozycja MCK PGE GM, szatnia, kasa, sklepik, sala baletowa. W budynku zlokalizowane są również działy: techniczny, artystyczno-plastyczny, marketingu, dział ds. Ekspozycji GM oraz pracownie przeznaczone na prowadzenie różnego typu zajęć amatorskiego ruchu artystycznego, pomieszczenia gospodarcze.
Budynek został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:
✔ na zewnątrz budynku, przed wejściem głównym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, - wejście od strony ulicy Lecha i Marii Kaczyńskich nie stwarza barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
✔ w sali teatralno-widowiskowej wyznaczono 6 miejsc z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim,
✔ w budynku zainstalowana jest winda umożliwiająca dostęp na pierwszą kondygnację budynku; - dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrze, - toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na obu piętrach budynku, - do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. - wewnątrz budynku znajdują się tablice informacyjne wskazujące kierunek dostępu do poszczególnych działów, przy wejściach do poszczególnych pomieszczeń umieszczono tabliczki informacyjne, - w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

MCK GWAREK
Os. Dolnośląskie 204 B
97-400 Bełchatów

W budynku odbywają się spotkania klubów działających przy MCK, różnego rodzaju warsztaty amatorskiego ruchu artystycznego, znajduje się tam również modelarnia, część pomieszczeń jest wynajmowana,
✔ do budynku prowadzą trzy wejścia, nie przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
✔ wewnątrz budynku znajdują się tablice informacyjne wskazujące kierunek dostępu do poszczególnych pomieszczeń. - do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. -- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

MCK Grocholice
ul. Rynek Grocholski 18
97-400 Bełchatów

W budynku znajduje się pracownia plastyczna, ceramiczna, muzyczna, fotograficzna, część pomieszczeń jest wynajmowana.
✔ wejście do budynku nie jest przystosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
✔ wewnątrz budynku znajdują się tablice informacyjne wskazujące kierunek dostępu do poszczególnych pomieszczeń. - do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. - w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Organizator

Miasto Bełchatów