MCK Bełchatów - samorządowa jednostka kultury. Koncerty, spektakle, wystawy.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Nowe wyposażenie MCK w Bełchatowie z dotacją unijną

 

 

Wyposażenie sal warsztatowych, nowy piec do wypału prac ceramicznych, czy prezentacja VR terenu kopalni i elektrowni, to tylko niektóre z elementów nowego wyposażenia Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie, które zostało zakupione w ramach projektu "Zwiększenie dostępu do kultury poprzez zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie".

Projekt o wartości 320.414,01zł, zrealizowano w latach 2017/2018 przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w kwocie 215.736,80zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie: VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Za uzyskane pieniądze MCK zakupiło nowe wyposażenie dla pracowni edukacyjnych i artystycznych. Doposażyło pracownię ceramiczną, która otrzymała nowy piec do wypału ceramiki oraz pracownię plastyczną, która wzbogaciła się o kawalety rzeźbiarskie i nowe sztalugi.  Również zajęcia muzyczne zyskały nową jakość, dzięki zakupionemu sprzętowi muzycznemu w postaci gitar i wzmacniaczy. 

W ramach projektu urządzono również pracownię edukacyjną, w której realizowane są warsztaty naukowe dla dzieci zwiedzających Ekspozycję PGE Giganty Mocy. Pracownia zyskała: nowy wygląd, funkcjonalne meble, mikroskopy i komputery, dzięki którym zajęcia edukacyjne stały się ciekawsze i bardziej rozwijające.

Dodatkowo MCK zyskało wygodny w obsłudze system sprzedaży i rezerwacji biletów on-line, dzięki któremu wszystkie bilety na wydarzenia MCK i do PGE Gigantów Mocy zakupić można w systemie internetowej sprzedaży. Ekspozycja PGE Giganty Mocy wzbogaciła się również o jedną dodatkową audio-wycieczkę geograficzną i nowe egzemplarze audio-przewodników.

 

OPIS I CELE PROJEKTU:

Głównym celem realizacji projektu był wzrost dostępu do zasobów kulturowych Miasta Bełchatowa poprzez podjęcie przez MCK działań zwiększających partycypację w kulturze. Projekt składał się z 10 zadań:

 • Zadanie 1. Wykonanie aranżacji sali warsztatowej Ekspozycji Giganty Mocy w budynku MCK, pl. Narutowicza 3, wraz z dostawą i montażem wyposażenia;
  Zadanie 2.Wykonanie instalacji wod-kan w budynku MCK PGE GM, pl. Narutowicza 3;
 • Zadanie 3. Zakup i montaż pieca do pracowni ceramicznej (MCK Grocholice);
 • Zadanie 4. Zakup wyposażenia pracowni artystycznych w budynku MCK PGE GM, pl. Narutowicza 3;
 • Zadanie 5. Rozbudowa systemu audio przewodników w ekspozycjiGiganty Mocy w budynku MCK, pl. Narutowicza 3;
 • Zadanie 6. Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - wykonanie prezentacji VR oraz udostępnienie ich użytkownikom;
 • Zadanie 7. Zakup i wdrożenie systemu sprzedaży biletów wraz z zakupem sprzętu;
 • Zadanie 8. Zarządzanie projektem - promocja projektu;
 • Zadanie 9. Promocja projektu z wykorzystaniem cross-financingu;
 • Zadanie 10. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, celem umożliwienia pozyskania środków UE dostępnych w ramach Poddziałania VI.1.2, RPO WŁ 2014-2020.
   

 

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

Na poziomie produktów: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem, (tj. 1,00 szt. w 2018r.)
Na poziomie rezultatów: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne o 11% (tj. 10 074 os. w 2019r.)

Więcej informacji nt. realizowanego projektu znaleźć można w sąsiednich boksach.


Ulotka informacyjna - do pobrania

Organizator

Miasto Bełchatów