Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników.
Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Nowe wyposażenie MCK w Bełchatowie z dotacją unijną

Wyposażenie sal warsztatowych, nowy piec do wypału prac ceramicznych, czy prezentacja VR terenu kopalni i elektrowni, to tylko niektóre z elementów nowego wyposażenia Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie, które zostanie zakupione w ramach projektu "Zwiększenie dostępu do kultury poprzez zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie", na realizację którego MCK otrzymało dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

Wysokość uzyskanej dotacji to ponad 215 tys. zł. Za uzyskane pieniądze MCK planuje przede wszystkim zakup nowego wyposażenia dla pracowni edukacyjnych i artystycznych. Będzie więc można doposażyć zarówno pracownię ceramiczną, która otrzyma nowy piec do wypału ceramiki, ale także pracownie plastyczną, która wzbogaci się o kawalety rzeźbiarskie i nowe sztalugi.  Również zajęcia muzyczne zyskają z dotacji nowy sprzęt w postaci gitar i wzmacniaczy. W ramach projektu zaplanowano także urządzenie pracowni edukacyjnej w której realizowane są warsztaty naukowe dla dzieci zwiedzających Ekspozycję PGE Giganty Mocy. Pracownia zostanie doposażona w nowe meble, trafią do niej mikroskopy i komputery, dzięki którym zajęcia edukacyjne staną się ciekawsze i bardziej rozwijające. Dodatkowo MCK zyska nowy system sprzedaży i rezerwacji biletów, dzięki któremu na wszystkie imprezy będzie można zakupić bilet w systemie on-line. Ekspozycja PGE Giganty Mocy wzbogaci się również o jedną dodatkową audio-wycieczkę i nowe egzemplarze audio-przewodników. Jednym z głównych efektów realizacji projektu będzie wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętym wsparciem Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie. Realizacja projektu została przewidziana na lata 2017- 2018.

Projekt dofinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie: VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

OPIS PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do zasobów kulturowych Miasta Bełchatów poprzez podjęcie przez MCK działań zwiększających partycypację w kulturze.

Projekt składa się z 10 zadań:

I. Zakup wyposażenia dla MCK z drobnymi pracami budowlanymi, w tym:

 • Zadanie 1. Wykonanie aranżacji sali warsztatowej Ekspozycji Giganty Mocy w budynku MCK, pl. Narutowicza 3, wraz z dostawą i montażem wyposażenia;
  Zadanie 2.Wykonanie instalacji wod-kan w budynku MCK PGE GM, pl. Narutowicza 3;
 • Zadanie 3. Zakup i montaż pieca do pracowni ceramicznej (MCK Grocholice);
 • Zadanie 4. Zakup wyposażenia pracowni artystycznych w budynku MCK PGE GM, pl. Narutowicza 3;
 • Zadanie 5. Rozbudowa systemu audio przewodników w ekspozycjiGiganty Mocy w budynku MCK, pl. Narutowicza 3;
 • Zadanie 6. Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - wykonanie prezentacji VR oraz udostępnienie ich użytkownikom;
 • Zadanie 7. Zakup i wdrożenie systemu sprzedaży biletów wraz z zakupem sprzętu;

II. Zadanie 8. Zarządzanie projektem - promocja projektu;

III. Zadanie 9. Promocja projektu z wykorzystaniem cross-financingu;

IV. Zadanie 10. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, celem umożliwienia pozyskania środków UE dostępnych w ramach Poddziałania VI.1.2, RPO WŁ 2014-2020.

Głównymi efektami realizacji projektu będą:

Na poziomie produktów: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem, (tj. 1,00 szt. w 2018r.)

Na poziomie rezultatów: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne o 11% (tj. 10 074 os. w 2019r.)

Grupami docelowymi projektu są:

 • osoby indywidualne, w tym: dzieci i młodzież oraz dorośli i seniorzy z miasta Bełchatów, a także mieszkańcy pozostałych części regionu;
 • osoby zrzeszone w grupy/ zespoły, w tym przede wszystkim: wycieczki szkolne ze wszystkich poziomów edukacji;
 • uczestnicy stałych sekcji MCK;
 • turyści z terenu Polski, w tym z woj. łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego.

Wartość projektu: 319 932,84zł

 

Projekt "Zwiększenie dostępu do kultury poprzez zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie", dofinansowano ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Ulotka informacyjna - do pobrania

Organizator

Miasto Bełchatów