Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników.
Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Małe Gwiazdy - Regulamin

REGULAMIN
konkursu wokalnego dla dzieci
“Małe Gwiazdy 2018”
XII edycja

 

 1. Celem konkursu jest promowanie śpiewu i zachęcanie dzieci do rozwijania swoich zdolności wokalnych.

 2. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie.

 3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 6 do 9 lat (z klas “0” i 1-3).

 4. Każdy uczestnik - solista przygotowuje jeden dowolnie wybrany utwór.

 5. Uczestników może zgłosić placówka kulturalno – oświatowa. Każda placówka może zgłosić nie więcej niż 3 wykonawców.

 6. Czas występu jednego wykonawcy nie może przekroczyć 6 minut.

 7. Dzieci występują przy podkładzie muzycznym. Podkłady muzyczne uczestnicy przygotowują we własnym zakresie na płytach CD - organizatorzy proszą aby podkład był nagrany w systemie audio i był pierwszym utworem na płycie.

 8. Konkurs odbędzie się w sobotę, 1 grudnia 2018 r., o godzinie 10:00 w MCK PGE Giganty Mocy pl. Narutowicza 3 w sali teatralno- widowiskowej.

 9. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić kartę zgłoszenia, przesłać ją lub dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Centrum Kultury, Pl. Narutowicza 1a , 97-400 Bełchatów, w terminie do 26 listopada 2018r.

 10. Płytę z podkładem muzycznym dostarczamy przed występem akustykowi.

 11. Komisja konkursowa w składzie ustalonym przez organizatorów wyłoni laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.

 12. Wszystkie dzieci otrzymają dyplomy i upominki.

 

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału we wspólnej zabawie.

Informacje i zgłoszenia Mirosława Świtoń tel.: 44 633 49 59.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że przetwarzając dane osobowe uczestników konkursu wokalnego dla dzieci “Małe Gwiazdy 2018”:

1.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu wokalnego dla dzieci “Małe Gwiazdy 2018” jest Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: mck@mck.belchatow.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Katarzyna Leśniak, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: katarzyna.lesniak@mck.belchatow.pl, pod numerem telefonu tel. 44 6350048

3. Dane osobowe Uczestników konkursu wokalnego dla dzieci “Małe Gwiazdy 2018” będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją konkursu i promocji działalności MCK. Powyższe dane nie będą wykorzystywane do żadnych celów poza wymienionymi wyżej.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników konkursu wokalnego dla dzieci

“Małe Gwiazdy 2018” jest zgoda Uczestnika.

5. Uczestnikom konkursu wokalnego dla dzieci “Małe Gwiazdy 2018” przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych w celu sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

6. Uczestnictwo w konkursie wokalnym dla dzieci “Małe Gwiazdy 2018” a tym samym podanie danych osobowych w celu jego realizacji, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem wzięcia udziału w konkursie.

7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane w zakresie przeprowadzenia konkursu przez okres jego realizacji, a po tym czasie przez okres, przez jaki obligatoryjne jest ich przechowywanie w archiwum zakładowym MCK zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w zakresie przetwarzania wizerunku uczestników dla celów promocyjnych przez okres pięciu lat, a po ich zakończeniu przez okres, przez jaki obligatoryjne jest ich przechowywanie w archiwum zakładowym MCK zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

REGULAMIN konkursu Małe Gwiazdy 2018

Organizator

Miasto Bełchatów