MCK Bełchatów - samorządowa jednostka kultury, koncerty, spektakle, wystawy.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Nowy nabór

Zapisy na zajęcia UTW

Zapisy do poszczególnych grup zaczynają się od 05.10.2020r. Na spotkaniach organizacyjnych będą obowiązywały listy obecności.

 

 

POBIERZ

Informacja

 

Ze względu na sytuacje epidemiczną  w kraju,  w trosce o bezpieczeństwo słuchaczy UTW mogą nastąpić zmiany w planie zajęć, liczebności uczestników na zajęciach oraz lokalizacji.

 

Informacja


 W bieżącym roku akademickim , ze względu na sytuacje epidemiczną  zajęcia gimnastyki korekcyjnej będą odbywać się w MCK Gwarek( os. Dolnośląskie 204) – wejście od  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki.

 Zapisy na zajęcia odbędą się  06.10.2020 r. o godz. 12.00 w sali teatralno-widowiskowej w MCK PGE Giganty Mocy.
 Listy do poszczególnych grup gimnastycznych  tworzone  będą  w kolejności alfabetycznej.

Zajęcia będą odbywać się w następujących grupach :

12.00 – 12.40 – I gr.

12.45 – 13.30 – II gr.

13.35- 14.15 – III gr.

14.20 – 15.00 – IV gr.

15.05.- 15.45 – V gr.

 
Słuchacze deklarujący chęć uczestnictwa w zajęciach gimnastyki korekcyjnej nie uczestniczą już w zajęciach pilatesu.

 

Informacja

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, w tym roku w dodatkowym naborze do Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostaną przyjęte tylko osoby zadeklarowane na liście rezerwowej.

 

Informacja o Inauguracji Roku Akademickiego

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną  Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie odbędzie się.

Zajęcia rozpoczną się 05.10.2020r. zapisami do poszczególnych grup, zgodnie z programem zajęć.
W ramach zapisów zostaną Państwu przekazane przez Instruktorów procedury sanitarne, obowiązujące na zajęciach.

 

Informacja o naborze do Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w roku akademickim 2020/2021 dla studentów, uczęszczających już na na zajęcia UTW.

 

Do Uniwersytetu Trzeciego Wieku  pierwszeństwo zapisu przysługuje słuchaczom uczęszczających na zajęcia w latach ubiegłych.

Należy  zapisać się w kasie MCK PGE Giganty Mocy  
w terminie od 14.09.2020r.  do 18.09.2020r.
w godz. 10.00 - 14.00.

Prosimy o przestrzeganie powyższego  terminu, gdyż po wyznaczonym czasie deklaracje studentów, którzy uczęszczali do UTW -  nie będą przyjmowane.

Po wyżej wyznaczonym terminie zostanie rozpatrzona liczba wolnych miejsc  a następnie ogłosimy nabór dla nowych słuchaczy UTW.

 Ze względu na  sytuację epidemiczną, która uniemożliwiła  studentom zrealizowanie pełnego programu zajęć  w roku akademickim 2019/2020  opłata  za uczestnictwo w UTW w bieżącym roku akademickim wynosi 130.00 zł.

 

 Studenci, którzy dołączą do UTW po raz pierwszy uiszczają opłatę 180.00 zł tytułem czesnego oraz 60.00zł opłaty wpisowej.

 

 

ZMIANA PROCEDURY PRZYJMOWANIA STUDENTÓW DO UTW

 

 

1. Od 14.09.2020r. do 18.09.2020r. w godzinach
10.00 - 14:00 będą trwały zapisy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

2. Aby zostać słuchaczem UTW należy w kasie MCK  PGE Giganty Mocy pobrać DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA, oraz zapoznać się z Regulaminem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

3. Następnie  z  wypełnioną Deklaracją udajemy się do kasy MCK PGE Giganty Mocy  aby uiścić opłatę za uczestnictwo w zajęciach.

4.  Do Deklaracji dołączamy Legitymację Studencką i całość dokumentacji zostawiamy w powyższej kasie.

5. W przypadku braku powyższej legitymacji prosimy o napisanie podania o wydanie duplikatu dokumentu.

 

 

Informacja dla osób, które chcą dołączyć do Uniwersytetu Trzeciego Wieku po raz pierwszy.

 

W pierwszeństwie na pierwszy rok do Uniwersytetu Trzeciego Wieku będą zapisywane osoby, które zostały zapisane na liście rezerwowej.

Po rozpatrzeniu ilości wolnych miejsc 23.09.2020r. zostanie podana informacja o rekrutacji do UTW.

O przyjęciu do UTW będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Koszt uczestnictwa 180.00 zł – czesne + 60.00 zł – wpisowe (opłata jednorazowa, przy zapisie do UTW).

 

 W związku z trwającą epidemią SARS-CoV-2 w Polsce uczestnicy wydarzeń organizowanych w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie instytucji zgodnie z   ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)  oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r.(Dz.U. z 2020 r.,  poz. 1066 z późn. zm.) sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii oraz  zgodnie wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

 

 

Deklaracja uczestnictwa 

Regulamin

 

 

 

 

Organizator

Miasto Bełchatów