MCK Bełchatów - samorządowa jednostka kultury, koncerty, spektakle, wystawy.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Udział Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej w VII Sesji Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów, która obradowała w Warszawie, 4 października 2021 r. w salach Senatu RP. 

Rola centrów kultury i Uniwersytetów Trzeciego Wieku w dobie pandemii COVID-19
i wizji Europejskiego Zielonego Ładu, a zachowanie praw człowieka do godnego życia w regionach gigantów mocy konwencjonalnych typu BEŁCHATÓW (HERBGOLJA).

Pandemia Cowid-19 zdezorganizowała nasze  życie i większość tradycyjnych działań. Narodowa kwarantanna wymusiła zmiany działalności także instytucji kultury. Miejskie Centrum Kultury i UTW w Bełchatowie mimo trudności podjęło inicjatywy kulturalne budowania i utrzymywania relacji  międzyludzkich w pandemii. Szczególnie w zakresie problemów ludzi starszych (studentów UTW, uczestników Klubów Seniora), którzy musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością i wejść w świat online. Specjalnie dla seniorów utworzyliśmy platformę E-KULTURA DLA SENIORÓW, która znajduje się na naszej stronie oraz na facebooku MCK. Prezentujemy tam różnorodne treści dotyczące sztuki i aktywizacji seniorów oraz zdrowego trybu życia. Jest to miejsce wymiany doświadczeń seniorów oraz dzielenia się wzajemnie swoimi pasjami. Pracujemy też nad nowymi projektami, które budują kulturalną tożsamość lokalną. Wpływają na kształtowanie się nowych powiązań i więzi w postaci HERBGOLJA - Horyzonty Energetycznego Rozwoju Bełchatowsko-Grocholskiego Obszaru Ludnościowego Jako Aglomeracji skupiające siedem gmin z trzech powiatów Ziemi Łódzkiej. Krzewimy, jako chyba jedyni w regionie, relacje międzypokoleniowe. Traktujemy je jako naszą wielką wartość przekazu rodowego.

Chcemy, by tak dostojne Gremium dowiedziało się o naszych działaniach, których głównym celem jest wykorzystanie sztuki i historii regionu oraz gry w postaci ścieżki dydaktyczno sportowo rekreacyjnej PGE EURO AGH jako spoiwa międzyludzkiego .

Kopalnia i Elektrowna Bełchatów są postrzegane jako zakłady dobrze prosperujące zapewniające warunki do godnego życia i zachowania praw rozwoju kolejnych pokoleń. Pomimo zawiłości i olbrzymich komplikacji z ich budowaniem i przekształceniami, których końca nie widać, to pod Bełchatowskie giganty mocy konwencjonalnych godnie wypełniają swoją misję. Stąd wyłania się droga dostosowania się do wizji Europejskiego Zielonego Ładu, który otwiera nas na myślenie o wspólnym rozwiązywaniu konkretnych problemów przyszłości. To my jako seniorzy musimy w duchu partnerstwa apolitycznego i dialogu społecznego przyczynić się do wyłonienia systemu zdolnego do radzenia sobie ze złożonością i współzależnością współczesnego świata. Tylko kultura polityczna w systemach komunikacji i zachowanie reguł uzgodnień pozwalają na wykorzystanie wszystkich zasobów ludzkich i materialnych. Dopiero wtedy możliwe stanie się sprostanie takim wyzwaniom jak problemy pandemiczne, klimatyczno-ekologiczne, informatyczne, starzenie się społeczeństwa. Dlatego też  musimy zmobilizować krajowe siły technologiczne i innowacyjne z powszechnym udziałem polskich naukowców, ekspertów i wybitnych praktyków jako mocy intelektualnej, do tworzenia Polityki Energetycznej Polski, zdolnej na wnoszenie korzystniejszych koncepcji od proponowanych w EZŁ.

Z wielkim uznaniem przyjmuję Deklarację Programową VII Sesji OPS. Gratuluję autorom za kompleksowość problematyki. W nawiązaniu do kwestii wynikających z programu Polski Ład, należy uwypuklić sferę zadań jakie wynikają dla naszej gospodarki i warunków życia seniorów z Europejskiego Zielonego Ładu. Stąd moja propozycja jako współorganizatora Zespołu Górniczo Energetycznego Bełchatowa o uzupełnienie Deklaracji o punkt:
w regionach gigantów mocy konwencjonalnych typu: Bełchatów, Turoszów, Konin, w celu zachowania praw człowieka do godnego życia po pandemii i przekształceniach wymuszonych zmianami polityki energetycznej, opracować koncepcje budowy ośrodków w odniesieniu do seniorów budowniczych i mieszkających w okolicach tych zespołów.  Wnoszę o rozważenie możliwości objęcia przez OPS patronatu nad opracowaniem i przeprowadzeniem odpowiedniej akcji promocyjnej budowy profesjonalnego „Osiedla Seniora”.

Ponieważ opieka nad ludźmi starymi, staje się coraz bardziej przedsięwzięciem handlowym, wymagającym tworzenia odpowiedniej ilości miejsc pracy. Organizacja przedsięwzięcia może być opłacalna także dla samorządów lokalnych. Bez większego ryzyka można założyć, że pierwszymi lokatorami takiego osiedla będą mieszkańcy HERBGOLJA, wśród których hasło  np. „zamieszkać w Kleszczowie” jest bardzo dobrze notowane. Często mają oni stosunkowo wysokie emerytury i dodatkowe zabezpieczenia we własnych mieszkaniach
i domach jednorodzinnych.

 

Organizator

Miasto Bełchatów