Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz w celu dopasowania usług i treści do oczekiwań użytkowników.
Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności i regulaminie serwisu.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację regulaminu i polityki prywatności.

zamknij

Zostań GIGA-odkrywcą! - konkurs

Jesteś nauczycielem? Uczysz w jednej z bełchatowskich podstawówek?
Zgłoś w terminie do 22 marca tego roku udział w konkursie „GIGA-odkrywcy”.

Honorowy patronat nad akcją konkursową objęli Prezydent Miasta Bełchatowa, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a partnerami wydarzenia są Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi, Kapitan Nauka oraz Biuro Podróży LEXAN w Bełchatowie.

Konkurs GIGA-odkrywcy przygotowany został celem promocji kultury kreatywności i krzewienia ducha nauki, a także otwartości i innowacyjności wśród dzieci i młodzieży, na okoliczność Jubileuszu 5-lecia działalności Ekspozycji PGE Giganty Mocy. Nasza inicjatywa skierowana jest do młodych odkrywców - uczniów szkół podstawowych oraz nauczycieli z regionu miasta Bełchatowa.

Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu udziału w jednej spośród dwóch kategorii konkursowych i przygotowaniu przez zespół uczniowski (klasę) prezentacji lub pokazu naukowego, dotyczącego wybranych przez uczestnika zagadnień z różnych dziedzin naukowych, zarówno przyrodniczych, jak i humanistycznych.

Uczestnicy konkursu „GIGA Odkrywcy” opiszą, a następnie zaprezentują swój eksperyment widowni zgromadzonej w sali teatralno-widowiskowej MCK PGE Gigantów Mocy w dniu 29.04.2019r. podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 5-lecia działalności Ekspozycji PGE Giganty Mocy. Spośród finalistów konkursu, Jury Konkursowe wybierze i nagrodzi laureatów konkursu – autorów najkreatywniejszej, innowacyjnej i najciekawszej prezentacji przedstawiającej zagadnienie naukowe.

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach: dla uczniów klas I–IV oraz-VIII ze szkół podstawowych.

Główne zasady:

☑ Uczestnikami konkursu mogą być klasy uczniowskie, ze szkoły zgłoszonej do konkursu, reprezentowane podczas pokazu naukowego przez 2-3 uczniów pod opieką nauczyciela, pełniącego rolę opiekuna naukowego.
☑ Każda ze szkół może zgłosić do konkursu dowolną liczbę klas.
☑ Konkurs polega na opracowaniu merytorycznym przez klasę, przygotowaniu i przeprowadzeniu przez 2-3 reprezentantów klasy pod opieką nauczyciela krótkiego pokazu naukowego, z dziedziny naukowej, wybranej z poniższego katalogu:

Nauki przyrodnicze:
☑ astronomia 
☑ biologia /botanika/zoologia
☑ chemia fizyczna oraz organiczna i nieorganiczna
☑ fizyka 
☑ geologia i nauki o ziemi
☑ informatyka 
☑ matematyka 

Nauki humanistyczne:
☑ historia
☑ język polski
☑ muzyka (tylko w kontekście historii muzyki lub teorii muzyki, wykluczone są występy muzyczne) 
☑ plastyka (tylko w kontekście historii sztuki lub naukowych podstaw powstawania dzieł sztuki - np. zagadnienie perspektywy, złotego podziału itp.)

Konkurs przebiega dwuetapowo:
☑ Etap 1 – Pisemne zgłoszenie klasy na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, zawierające opis przygotowanego pokazu. 
☑ Etap 2 – Wielki finał, do którego zostanie zaproszonych 10 klas, których zgłoszenia zostaną najwyżej ocenione przez Jury Konkursu. 
W rozgrywce finałowej reprezentanci klasy (2-3 osoby) zostaną poproszeni 
o przeprowadzenie pokazu na scenie PGE Gigantów Mocy. Każdy pokaz będzie mógł trwać nie więcej niż 10 minut. 

☑ Okres trwania konkursu: 05.02 – 29.04.2019r. 

 Zgłoszenia od uczestników przyjmowane będą do dnia 22.03.2019r. 
☑ O wynikach kwalifikacji do Wielkiego Finału Konkursu finaliści zostaną poinformowani do dnia 30.03.2019 roku drogą mailową oraz telefonicznie. 
☑ Wielki finał odbędzie się 29.04.2019 r. w sali teatralno – widowiskowej MCK PGE Giganty Mocy. 
☑ Finaliści mogą przyprowadzić ze sobą na Wielki Finał swoją publiczność, przy czym dla każdego z finalistów Organizator przydzieli pulę miejsc przypadającą na jednego finalistę.
☑ Wyniki konkursu będą zamieszone na stronie internetowej www.pgegigantymocy.pl

Do wygrania atrakcyjne nagrody dla szkoły, nauczyciela oraz uczniów. Szczegółowy REGULAMIN akcji oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania znaleźć można na dole strony.

Organizator

Miasto Bełchatów